Tietoa kohtuusliikkeestä

Kohtuusliike toimii kohtuutalouden puolesta.

Kohtuutalous (eng. degrowth) tähtää ekologisesti kestävään, hyvinvoivaan ja demokraattiseen yhteiskuntaan, jossa talouden järjestelmät eivät perustu jatkuvan kasvun tavoitteluun. Kohtuuden keskiössä on sekä talousjärjestelmän että kulttuurin muutos. Ekologisesti kestävässä yhteiskunnassa nostetaan arvoon asioita, joita aliarvostetaan nykyisessä järjestelmässä, kuten hoiva, ympäristönsuojelu, yhteistyö, yhdessäolo ja vapaa-aika.

Kaikessa sovittelevuudessaan idea kohtuutaloudesta on hyvin radikaali maailmassa, jossa toisaalta ylikulutus ja ylituotantanto ovat arkipäivää, ja jossa talouden laatua ja määrää pyritään jatkuvasti kasvattamaan, ja jossa toisaalta on paljon ryhmiä, joiden perustarpeita ei pystytä tyydyttämään. Kohtuutalous pyrkii turvaamaan kohtuullisen elintason kaikille, tulevat sukupolvet mukaan lukien.

The only sustainable growth is degrowth

Kohtuusajattelun mukaan esimerkiksi energiatehokkuus ja puhtaammat teknologiat eivät riitä ekologisen kestävyyden saavuttamiseen. Tuotannon ja kulutuksen vähentäminen ovat tehokkain tapa alentaa ympäristön haittavaikutuksia. Kun perustarpeet on tyydytetty, ihmisten hyvinvointi ei ole materiaalisesta vauraudesta riippuvaista. Talouskasvun tavoittelusta irtautuneessa yhteiskunnassa voidaan keskittyä ihmisten hyvinvoinnin moninaisiin tekijöihin, kuten sosiaalisiin suhteisiin, merkitykselliseen työhön, sekä ruumiilliseen ja henkiseen terveyteen.

Idea kohtuutaloudesta on hyvin radikaali maailmassa, jossa toisaalta ylikulutus ja ylituotantanto ovat arkipäivää

Talousjärjestelmässämme on kuitenkin useita kasvuun pakottavia tekijöitä, jotka käytännössä estävät tuotannon ja kulutuksen vähentämisen. Kasvusta on myös tehty viime vuosikymmenien aikana politiikan kyseenalaistamaton itseisarvo ekologisen kestävyyden ja ihmisten hyvinvoinnin sijasta – ja niiden kustannuksella. Kohtuusajattelun tavoitteita ovatkin tunnistaa, poistaa ja korvata tällaiset kasvuriippuvuudet ja kasvukeskeiset ajattelun tavat ja käytännöt.

Keskeisiä teesejä kohtuutalouskeskustelussa ovat esimerkiksi työajan lyhentäminen, velkapohjaisesta rahajärjestelmästä irtautuminen ja luonnonvarojen hyödyntämisen rajoittaminen. Akateemisesti kohtuutalousajattelu perustuu mm. ekologisen taloustieteen, yhteiskuntapolitiikan ja –filosofian tutkimukseen.

 

Kohtuusliike

Kohtuusliike on eri puolella Suomea toimiva vaihtoehtoisten yhteiskuntajärjestelmien ajatuksia kehittävä ja levittävä verkosto. Liike koostuu niin tutkijoista, paikallisryhmistä kuin kansalaisjärjestöistä ja yhteyksiä vaalitaan myös vastaavien liikkeiden kanssa muualla Euroopassa. Lisää Suomen kohtuustoimijoista Paikallistoiminta-sivulla.